Polityka prywatności

 • Home
 • /
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności i COOKIE
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników:

FHU ARMAX szanując Państwa prawa do ochrony prywatności niniejszym przedstawia i wyjaśnia, stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosujemy poniższe zasady przetwarzania danych oraz spełniamy co najmniej jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

1. Przetwarzamy dane osobowe stosując zasady:
a. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
b. prawidłowości
c. ograniczenia celu;
d. minimalizacji danych;
e. ograniczenia przechowywania;
f. integralności i poufności.
2. Podstawy zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych są następujące:
a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
3. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie itp.) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
4. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

1. Dane podawane w formularzach:
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał podać swoje dane. Podczas wysyłania formularza kontaktowego lub zapytania o produkt poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska (nie jest obligatoryjne) i adresu kontaktowego. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FHU ARMAX
2. Dane zbierane automatycznie
3. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
2. FHU ARMAX Arkadiusz Mrzyk z siedzibą w Warszowicach adres: 43-254 Warszowice, ul. Stawowa 41B, NIP: 6381049554
3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@armax-chemia.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?

1. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu floorsky.pl będą przetwarzane w następujących celach:
a. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
b. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
c. sprzedaży produktów i usług;
d. organizowania programów lojalnościowych, konkursów, szkoleń, akcji promocyjnych
e. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług, poprawy ich jakości;
f. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
g. spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na FHU ARMAX, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
  a. udzielona zgoda;
  b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

1. Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, (m.in. USA) w związku z:
a. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Smartlook.
2. Twoje dane mogą być przekazywane:
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b. procesorom w związku ze zleconymi przez FHU ARMAX działaniami realizowanymi w imieniu FHU ARMAX
c. firmom kurierskim i świadczącym usługi transportowe, pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
d. podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym prawne, audytowe, rachunkowe)
e. dostawcom usług IT, w tym podmiotom współpracującym FHU ARMAX,
f. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. przepisy prawa, które mogą obligować FHU ARMAX. do przetwarzania danych przez określony czas; b. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych FHU ARMAX.
c. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów FHU ARMAX;
d. okres niezbędny do świadczenia usług FHU ARMAX i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta; w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – przez okres do wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
e. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

1. Masz prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
b. sprostowania danych;
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania;
f. przeniesienia Twoich danych osobowych.
2. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
3. Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, FHU ARMAX w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
4. Niezależnie od powyższego, masz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

1. Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z wszystkich funkcjonalności witryny. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Podanie danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.

W jaki sposób profilujemy
1. FHU ARMAX korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
a. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
b.profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę: biuro@armax-chemia.pl

Wykorzystywanie plików cookie

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
2. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
a. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
b. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
c. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
d. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
3. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
a. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron; b. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
c. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
6. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
7. Więcej informacji:
Chrome,
Firefox,
Safari,
Opera,
Edge,
Internet Explorer.
8. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
9. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej)

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.